Logistics sector must obtain two “levels” of business conditions

Logistics sector must obtain two “levels” of business conditions

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo kiểm tra thông tin giấy phép con trói buộc doanh nghiệp logistics, trong khi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng kiến nghị không áp đặt các điều kiện kinh doanh với ngành này. Bộ Công Thương vừa cho biết đã trình Chính phủ dự […]

Read more
How has New Decree 60 tied rights to freely do business?

How has New Decree 60 tied rights to freely do business?

Chính phủ đã yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, kiến nghị sửa đổi Nghị định 60 về hoạt động in, bãi bỏ các quy định có tính chất hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp. Nghị định 60 đã siết chặt quản lý hoạt động in so với […]

Read more