Regulations on listing price of sea transportations

Regulations on listing price of sea transportations

Theo Nghị định 146/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển có trách nhiệm niêm yết giá vận chuyển và thông báo bằng văn bản đến Cục Hàng hải Việt Nam về địa chỉ trang thông tin điện tử nơi – Nội dung niêm yết giá vận chuyển bằng đường biển bao gồm: + Điểm […]

Read more
Required Documents of Expatriates Who Are Exempted From Work Permit

Required Documents of Expatriates Who Are Exempted From Work Permit

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định việc xác định người lao động (NLĐ) nước ngoài di chuyển trong nội bộ DN thuộc 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết WTO không phải cấp giấy phép LĐ Theo đó, NLĐ nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép LĐ phải […]

Read more
Business Conditions for International Sea Transportation Services

Business Conditions for International Sea Transportation Services

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển được Chính phủ ban hành ngày 29/11/2016 Theo đó, để kinh doanh vận tải biển quốc tế, doanh nghiệp phải đáp […]

Read more
Business Conditions for Tugboat Services

Business Conditions for Tugboat Services

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 160/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển. Theo đó, kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển cần đáp ứng các yêu cầu sau đây: – Thành […...

Read more
Adjustment of salary and income for months which are paid social insurance

Adjustment of salary and income for months which are paid social insurance

Ngày 28/12/2016, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó: – Tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với NLĐ đang tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH; có thời gian đóng […]

Read more